• Gminny Żłobek w Wolsztynie

Informacja

W dniach 1 – 31 sierpnia 2017 r. Gminny Żłobek jest nieczynny.

Biuro czynne w dniach 1 – 11.08.2017 r.
oraz 24 – 31.08.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00.